คือ ไม่ทันแล้วครับ //ร้อง แต่เอาน่ะ นิดหน่อย ๕๕๕๕
 
ครั้งนี้มาสองเอนทรี่เลย
 
ว้าวว้าวว้าววาวว้าววาวว้าววาววาว
 
 
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
 
 
คำเตือน : คอมมูนิตี้นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง Axis Powers Hetalia
โดยเนื้อหาในเอนทรี่นี้มีการนำเอารัฐ / เมืองต่าง ๆ มาสมมติเป็นตัวละคร
หากอ่อนไหวกับเรื่องนี้ กรุณากดปลุ่มกลับ หรือ x เพื่อปิดเอนทรี่นี้ไป
 
 


 
 
 
----
 
 
'มรดกล้ำเลิศ
กำเนิดลายสือไทย
เล่นไฟลอยกระทง
ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ
สักการะแม่ย่า พ่อขุน
 
รุ่งอรุณแห่งความสุข'
 
 
 
 


 
 
 
 
๙๓ x ๑๐๘
 
 

ชื่อเมือง : Sukhothai (สุโขทัย) 

ทวีป : Asia (เอเชีย)

ประเทศ : Thailand (ไทย)

 

ชื่อมนุษย์ : Arunothai Dhammachalalai - อรุโณทัย ธรรมชลาลัย (จะเรียกว่า อรุณ ก็ได้)

อรุโณทัย = รุ่งอรุณ

ธรรมชลาลัย = ธรรมะที่มากับสายน้ำ

อายุ ๑๘ ปี เพศหญิง

 

ส่วนสูง / น้ำหนัก : ๑๖๙ / ๕๙ ซม. / กก.

สีผม : น้ำตาลเข้ม

สีตา : น้ำตาลเข้ม

 

ภาษา :

- ไทย (กลางและซุโข่ทัย)

- อังกฤษ (เดี๋ยวนี้พอเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วอินเตอร์ขึ้น / ต่างชาติมาเที่ยวเยอะ)

- เขมร (แต่ก่อนเป็นเมืองที่ได้รับอิธิพลจากเขมรโดยตรง)

- พม่า (เคยถูกพม่าใช้เป็นที่ตั้งทัพมาก่อน)


แผนการเรียน : สายศิลป์

 


ลักษณะเมือง :

 

สุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๔๔๐ กิโลเมตร และมีเนื้อที่ประมาณ ๖,๕๙๖.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร 

 

จังหวัดสุโขทัยนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะแก่การเพาะปลูก และมีทรัพยากรทางท่องเที่ยวอีกมากมายด้วย สุโขทัยมีจุดเด่นเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมมาก

 

อุญหภูมิตลอดปีเฉลี่ยได้ ๒๗.๖ องศาเซลเซียส ร้อนที่สุดเฉลี่ย ๓๓ องศาเซลเซียส และหนาวที่สุดเฉลี่ย ๒๒.๒ องศาเซลเซียส

 

 


จากการขุดค้นพบโบราณวัตถุในจังหวัดสุโขทัย นักประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าในบริเวณนี้มีชุมชนช่างตีเหล็กอยู่อาศัยมานับ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว อีกทั้งยังมีการขุดค้นพบศิลปะสมัยทวารวดีอีกด้วย

 

เรื่องของฉันอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้

 

ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ หรือ ๘๐๐ ปีก่อน ในลุ่มน้ำยม-น่าน ฉัน (สุโขทัยเดิม) และเมืองเชลียงได้เกิดขึ้นมาพร้อมการสนับสนุนของละโว้ ทำเลของพวกเรานั้นเหมาะสำหรับการค้าขายมากในทุกทิศทาง ในขณะที่พวกเราเติบโตขึ้นทุกวัน อาณาจักรขอมที่รุ่งเรืองก็เรื่อมเสื่อมลงเรื่อย ๆ

การค้าขายของพวกเราเจริญรุ่งเรื่องมาก ทำให้ชุมชนของฉันและเชลียงนั้นได้เพิ่มขึ้นจนผู้คนตัดสินใจขยายตัวเมือง โดยฉันได้ขยายอาณาเขตไปทางทิศใต้ และเมืองเชลียงได้ขยายอาณาเขตไปทางทิศตะวันตก และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศรีสัชนาลัย

 

“แคว้นสุโขทัยมิได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว”

 

พุทธศตวรรษที่ ๑๘ ฉัน ศรีสัชนาลัย และเมืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแถบลุ่มแม่น้ำเดียวกันได้รวมตัวกันเป็นแคว้นสุโขทัย แต่ด้วยความที่ฉันยังเด็ก อำนาจของฉันยังไม่มากพอที่จะเป็นศูนย์กลางได้ จึงได้มีการปกครองระบบเมืองคู่ซึ่งฉันและศรีสัชนาลัยเป็นศูนย์กลางอำนาจร่วมกัน และเมืองรอบ ๆ ซึ่งเป็นบริวารนั้นได้รับการปกครองอย่างเสรี แต่ถ้าหากเขาเกิดแข็งข้อขึ้นมา ฉันก็จำเป็นต้องใช้กำลัง

 

หลักฐานเรื่องเก่าแก่ที่สุดมีบันทึกไว้ในจารึกศรีชุม กษัตริย์องค์แรกที่สถาปนากรุงสุโขทัยคือพ่อขุนศรีนาวนำถุม โดยรวบรวมเมืองไว้อย่างในข้างต้น แต่หลังจากที่พ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนม์ ได้มี “ขอมสบาดโขลญลำพง” ได้เข้ามายึดอำนาจในแคว้นและครองเมืองสุโขทัย โดยมีการสันนิษฐานการยึดอำนาจของขอมสบาดโขลงนั้นมีจุดประสงค์เพราะเกรงว่าผู้นำใหม่จะเปลี่ยนไปนับถือพุทธศาสนาจากลังกา

 

พ่อขุนผาเมือง บุตรของพ่อขุนศรีนาวนำถุม ได้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งเป็นพระสหาย ยึดเมืองคืนจากขอมสบาดโขลญลำพงได้สำเร็จ พ่อขุนบางกลางหาวยึดศรีสัชนาลัยไว้ได้ และพ่อขุนผาเมืองยึดสุโขทัยไว้ได้ โดยพ่อขุนผาเมืองได้ยกสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาว พร้อมสถาปนาชื่อ “ศรีอินทรบดินทราทิตย์” ให้ ในภายหลังรู้จักกันในนาม “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ราชวงศ์พระร่วงได้เริ่มต้นแล้วในสุโขทัย แต่ราชวงศ์ผาเมืองเองก็ยังอยู่คอยถ่วงดุลอำนาจอยู่ ในช่วงนั้นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พยายามจัดอิธิพลขอม (จากละโว้) ออกจากสุโขทัย และพยายามทำให้สุโขทัยกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจโดยการดำเนินนโยบายทางการเมือง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในแคว้น 

 

ในแคว้นประชาชนถูกปกครองในแบบพ่อลูก เนื่องจากขนาดแคว้นยังไม่ใหญ่นัก เลยทำให้กษัตริย์และประชาชนอยู่ใกล้ชิดกัน และอำนาจถูกส่งต่อตามครอบครัว พ่อไปสู่ลูก พี่ไปสู่น้อง 

 

 

ถึงจะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว แต่บ้านเมืองฉันในช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่ เนื่องจากความไม่มั่นคงในอำนาจ

 

ราว ๆ พ.ศ. ๑๘๐๐ ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดยกทัพตีเมืองตากซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของฉัน พ่อขุนรามราชได้ออกรบพร้อมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พระราชบิดา) ออกรบ และพ่อขุนรามราชสามารถเอาชนะชุนสามชนได้ จึงได้ขนานนามจากพระราชบิดาว่า ”พระรามคำแหง”

เมื่อสิ้นรัชสมัยของพ่อขุนศรีอิน